Skały Smutku

Skalne urwisko kończące się nad Morzem Lodu. Na Skałach Smutku znajduje się Twierdza Burz, siedziba rodu Ver Demeve.
Ród ten utrzymuje się z wydobycia srebra i stali. Poniżej Twierdzy znajduje się port Srebrna Przystań.

Skały Smutku

Konceptownik Kinkywolf Kinkywolf